Στην Μπεντενίτη Auto Group σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις λειτουργικής μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων, ως Επίσημος Συνεργάτης της ALD Automotive Greece.

Παράλληλα φροντίζουμε για την παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφάλισης πλήρους κάλυψης (μικτής) αλλά και των εργασιών φανοποιείας και βαφής.

Με την μακροχρόνια μίσθωση από την ALD Automotive, συμφωνούμε εκ των προτέρων μαζί σας την περίοδο και τα επιθυμητά χιλιόμετρα που θα διανύσετε με τα οχήματά σας και εμείς παρακολουθούμε και σας συμβουλεύουμε καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης για να εξετάσουμε τυχόν διαφοροποιήσεις των αναγκών σας. Στόχος μας να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη σας από τη συνεργασία, ειδικά σε σχέση με τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό και την ευελιξία σας.

Οι συμφωνίες μακροχρόνιας μίσθωσης προβλέπουν διάρκεια από 12 έως 66 μήνες και διάνυση μεταξύ 5.000 και 200.000 χιλιομέτρων, με σταθερές μηνιαίες τιμές.

Μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από πλήρεις και ευέλικτες υπηρεσίες, εντάσσοντας τις στο συνολικό προϋπολογισμό σας χωρίς κανένα κίνδυνο όσον αφορά την τιμολόγηση, την χρήση και την υπολειμματική αξία - όλα με ένα σταθερό μηνιαίο ποσό. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά εργαλεία σας επιτρέπουν κάθε στιγμή να παρακολουθείτε το στόλο σας.