Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο χρηματοδότησης για την αγορά αυτοκινήτου, η οποία συνδυάζει πολλά από τα οφέλη της λειτουργικής μίσθωσης με τη δυνατότητα διατήρησης του οχήματος που έχετε επιλέξει και μετά τη λήξη του προγράμματος μίσθωσης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις και αφορά οποιοδήποτε καινούριο όχημα μικτού βάρους έως 3,5Τ, ανεξαρτήτως μάρκας.

Όπως και η αγορά με χρηματοδότηση, προβλέπει επιλογή της προκαταβολής και της διάρκειας (έως 60 μήνες), με τη διαφορά ότι στο μηνιαίο μίσθωμα συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες της λειτουργικής μίσθωσης όπως η συντήρηση, η ασφάλιση και τα ετήσια κρατικά τέλη.

Στη λήξη του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης σας επιτρέπεται να εξαγοράσετε το όχημα διαθέτοντας ένα κλάσμα της πραγματικής του αξίας, ώστε να το διατηρήσετε ή να το μεταπωλήσετε με σημαντικό κέρδος.

Οφέλη χρηματοδοτικής μίσθωσης

 • Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης
 • Μπορείτε να μειώσετε τη μηνιαία πληρωμή σας δίνοντας προκαταβολή σε μετρητά, αν το επιλέξετε
 • Το μηνιαίο μίσθωμα μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μικτής ασφάλισης. Έτσι αποφεύγετε απρόσμενες δαπάνες
 • Έχετε έναν έμπειρο συνεργάτη δίπλα σας που χειρίζεται όλα τα ζητήματα του οχήματος για λογαριασμό σας


Ποιες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται;

 • Ασφάλιση πλήρους κάλυψης (μικτή)
 • Συντήρηση σε Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία
 • Αλλαγή ελαστικών
 • Οδική βοήθεια
 • Υπηρεσίες παράδοσης - παραλαβής
 • Αντικατάσταση οχήματος κατά την επισκευή
 • Παροχή οχήματος προσωρινής μίσθωσης έως την άφιξη του οχήματος σας (ανάλογα με την εταιρεία και τη διαθεσιμότητα)