Χωρίς ελάχιστη προκαταβολή και με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα.
Στο τέλος του προγράμματος το αυτοκίνητο επιστρέφεται στη Ford Lease.

Τι αφορά
Όλα τα καινούργια Επιβατικά και Επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford για χρήση από επαγγελματίες ή ιδιώτες.

Χαρακτηριστικά & Οφέλη
- Ελάχιστη δαπάνη κεφαλαίου
- Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα για τη διάρκεια του προγράμματος
- Ευέλικτη περίοδος αποπληρωμής από 12 έως 60 μήνες
- Χωρίς ευθύνη και ρίσκο μεταπώλησης, καθώς απλά επιστρέφετε το αυτοκίνητο στο τέλος του προγράμματος
- Ολοκληρωμένη εικόνα του κόστους διατήρησης του οχήματός σας
- Μειωμένο κόστος διαχείρισης
- Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών
- Ολοκληρωμένη φροντίδα του οχήματός σας από το επίσημο δίκτυο Ford
- Όλα σε μία δόση: χρηματοδότηση, συντήρηση, ασφάλεια, οδική βοήθεια
- Όλα από ένα σημείο: τον Επίσημο Έμπορο Ford

Πώς λειτουργεί
- Επιλέγετε το αυτοκίνητο που θέλετε να μισθώσετε
- Επιλέγετε τα χιλιόμετρα και την επιθυμητή διάρκεια
- Ο Σύμβουλος Πωλήσεων του Επίσημου Εμπόρου Ford θα υπολογίσει για εσάς το μηνιαίο μίσθωμα με βάση το κεφάλαιο και την επιθυμητή διάρκεια μίσθωσης
Στην συνέχεια ο Σύμβουλος Πωλήσεων του Επισήμου Εμπόρου θα υποβάλλει προς έγκριση την πρόταση μίσθωσης στη Ford Lease. Η μίσθωση χορηγείται εφόσον εκπληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τη Ford Lease
- Με την έγκριση, και μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης και ταξινόμησης, μπορείτε να φύγετε με το καινούργιο σας αυτοκίνητο

Στο τέλος του προγράμματος
Στο τέλος της μίσθωσης επιστρέφετε το αυτοκίνητο στη Ford Lease και επιλέγετε το νέο σας αυτοκίνητο Ford.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Ιδιώτες
Σας παραθέτουμε τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη λύση που σας ταιριάζει.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος Χρηματοδότηση Ford Finance Ford Lease
Διαθέσιμο από Επίσημο Έμπορο Ford ΝΑΙ ΝΑΙ
Ιδιοκτησία Αυτοκινήτου NΑΙ ΟΧΙ
Τύπος Αυτοκινήτου Καινούργια Ford Καινούργια Ford
Επιβατικά & Επαγγελματικά ΝΑΙ ΝΑΙ
Διάρκεια Χρηματοδότησης 12 έως 84 μήνες Έως 60 μήνες
Ελάχιστη Προκαταβολή 0% Εφόσον απαιτείται
Σταθερή Μηνιαία Δόση ΝΑΙ ΝΑΙ
Ρίσκο Μεταπώλησης ΝΑΙ ΟΧΙ
Υπηρεσίες Συντήρησης & Επέκτασης Εγγύησης ΟΧΙ NΑΙ
Όριο Χιλιομέτρων ΟΧΙ ΝΑΙ
Αλλαγή Οχήματος στη Λήξη του Προγράμματος ΟΧΙ ΝΑΙ